تبلیغات
امیدفردا قالیباف - دکترقالیباف پیشتاز نظرسنجی‌ها/ اقبال گسترده مردم به نماد «مدیریت جهادی»
امیدفردا قالیباف
افق92 : امید فردا قالیباف
Çã˜ÇäÇÊ æÈáǐ

قالیبافنتایج سه نظرسنجی معتبر و علمی نهادهای حاکمیتی حکایت از اقبال گسترده مردمی به محمد باقر قالیباف دارد. در هر سه نظرسنجی قالیباف با فاصله زیاد از رقبای خود در صدر قرار دارد. این در حالی است که هنوز به صورت جدی برنامه های تبلیغاتی قالیباف آغاز نشده است و وی هنوز در صدا و سیما برای بیان برنامه های خود حضور نیافته است.


نتایج این سه نظر سنجی معتبر و علمی که بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها انجام شده و به طور مشخص مربوط به سه روز گذشته است به این شرح است؛

نظر سنجی اول

قالیباف: 28 درصد

جلیلی:3/ 11 درصد

ولایتی:1/ 11 درصد

رضایی:2/ 8 درصد

حدادعادل:4 /6 درصد

عارف:2/ 5 درصد

روحانی2/ 3 درصد

غرضی 09/. درصد

نظرسنجی دوم

قالیباف: 30 درصد

ولایتی:12 درصد

جلیلی:12 درصد

سایر نامزدها زیر ده درصد


نظرسنجی سوم
قالیباف: 30 درصد

جلیلی:12 درصد

ولایتی:11 درصد

رضایی:7 درصد

حدادعادل:7 در صد

عارف 6 درصد

روحانی :3 درصد

غرضی06/. درصد
Èå ÇÔÊÑǘ ȐÐÇÑíÏ :
äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ : محمدحسین ملازم الحسینی ( دوشنبه 6 خرداد 1392 ) ( 02:24 ب.ظ )
ÏÑÈÇÑå ÞÇáíÈÇÝ

برنامه‌ای ویژه برای اداره‌ کشور نیست. از تعامل مثبت و درست با دنیا هم عاجز مانده‌ایم؛ مردم ولی بی‌اعتمادند حالا، به مسؤولین، به رو راست بودن و دل‌سوز بودنشان.به عدم سوء استفاده از بیت‌المال و مقام و موقعیتشان، بی‌اعتمادند و به وعده‌هایی که می‌دهند. احساس می‌کنند فریب خورده‌اند. ترکیه و سنگاپور و مالزی که جلو می‌افتند، احساس حقارت می‌کنیم. بعد از این همه کار و انقلاب و انتخابات و حضور! هرکاری کردیم، ولی هنوز اوضاع قفل است. برای خرید یک تکه گوشت مانده‌ایم، قفل کرده‌ایم، کلید را هم نمی‌دانیم کجاست. ایران خوب، زندگی می‌خواهد. زندگی خوب و باافتخار، ایران خوب افتخار می‌خواهد.شادی، سلامتی، افتخار. زندگی خوب یعنی این. یعنی امنیت و آسایش. یعنی نفس عمیق کشیدن. یعنی آرام و بی‌ترس خوابیدن. یعنی ورزش عمومی. سلامت و سفر. یعنی پایگاه اجتماعی اقتصادی مشخص. نیست ولی. سلامتی نیست. امنیت نیست. ازدواج نیست. تغذیه‌ خوب نیست که سلامتی باشد. امنیت اقتصادی نیست که آرامش باشد. شغل و مسکن نیست که ازدواج باشد…. جای آن ناامیدی هست. بی‌اعتمادی هست. فشار روانی کنکور و سربازی و اشتغال هست. اعتیاد هست … .باید کاری کرد. باید کاری کرد، باید کاری کرد. کاری.

ÂãÇÑ æÈáǐ
˜á ÈÇÒÏíÏ :
ÈÇÒÏíÏ ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ ÏíÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ Çíä ãÇå :
ÈÇÒÏíÏ ãÇå ÞÈá :
ÊÚÏÇÏ äæíÓäϐÇä :
ÊÚÏÇÏ ˜á ÓÊ åÇ :
ÂÎÑíä ÈÇÒÏíÏ :
ÂÎÑíä ÈÑæÒ ÑÓÇäí :