تبلیغات
امیدفردا قالیباف - تخریبهای چپ گرایانه علیه دکتر قالیباف / وقتی از محبوبیت نیروهای جهادی می ترسند
امیدفردا قالیباف
افق92 : امید فردا قالیباف
Çã˜ÇäÇÊ æÈáǐ

قالیباف


مرد عمل:  همچنین این سایت با ادبیات افراطی و چپ گرایانه سعی دارد مقبولیت دکتر قالیباف را زیر سوال ببرد  و یا هواداران دکتر قالیباف را کم تعداد و در اقلیت نشان دهد . طوری که متن مییبینم نوشته شده  است “کم رونق ” و حال باید پرسید اگر این مراسم کم رونق است ،دیگر چه نیازی است که این همه از گفتمان جهادی بترسید وسعی بر تخریب آن کنید .
همان طور که پیش تر ملاحظه کرده اید، موج گفتمان جهادی دکتر قالیباف روز به روز  پر خروش تر میشود و اقبال مردم به ایشان بیشتر ؛


قالیباف در استقبال پرشور مردم قم .  حرف های دکتر قالیباف از جنس دردهای مردم است و مدیریت جهادی وی امید را در دلهای بسیاری زنده کرده است .اما متاسفانه دیده میشود برخی جریان ها نه اصول اخلاقی سیاست را رعایت میکنند و نه ادبیات حرفه ای را، هر طور شده سعی در تخریب وی را داشته اند .بیباک نیوز،سایت خبری جبهه پایداری در مطلبی ،ناشیانه هشدار دکتر قالیباف نسبت به انجمن حجتیه را به سمت خود نشانه گرفته است  اینجا    و توضیح نداده است که اگر جریان پایداری موافق انجمن حجتیه است  چرا از این حرف و هشدار  ناراحت شده است و اگر مخالف انجمن حجتیه است چرا این هشدار را به خود گرفته است!


همچنین این سایت با ادبیات افراطی و چپ گرایانه سعی دارد مقبولیت دکتر قالیباف را زیر سوال ببرد  و یا هواداران دکتر قالیباف را کم تعداد و در اقلیت نشان دهد . طوری که متن مییبینم نوشته شده  است “کم رونق ” و حال باید پرسید اگر این مراسم کم رونق است ،دیگر چه نیازی است که این همه از گفتمان جهادی بترسید وسعی بر تخریب آن داشته باشید ؟ مرد عمل به عنوا نیکی از سایت های طرفدار دکتر قالیباف هرگز از ادبیات غیر اخلاقی استفاده نخواهد کرد و این جریان ها را با همان  برنامه های “پر رونق” خود تنها خواهدگذاشت .
Èå ÇÔÊÑǘ ȐÐÇÑíÏ :
äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ : محمدحسین ملازم الحسینی ( جمعه 10 خرداد 1392 ) ( 12:50 ب.ظ )
ÏÑÈÇÑå ÞÇáíÈÇÝ

برنامه‌ای ویژه برای اداره‌ کشور نیست. از تعامل مثبت و درست با دنیا هم عاجز مانده‌ایم؛ مردم ولی بی‌اعتمادند حالا، به مسؤولین، به رو راست بودن و دل‌سوز بودنشان.به عدم سوء استفاده از بیت‌المال و مقام و موقعیتشان، بی‌اعتمادند و به وعده‌هایی که می‌دهند. احساس می‌کنند فریب خورده‌اند. ترکیه و سنگاپور و مالزی که جلو می‌افتند، احساس حقارت می‌کنیم. بعد از این همه کار و انقلاب و انتخابات و حضور! هرکاری کردیم، ولی هنوز اوضاع قفل است. برای خرید یک تکه گوشت مانده‌ایم، قفل کرده‌ایم، کلید را هم نمی‌دانیم کجاست. ایران خوب، زندگی می‌خواهد. زندگی خوب و باافتخار، ایران خوب افتخار می‌خواهد.شادی، سلامتی، افتخار. زندگی خوب یعنی این. یعنی امنیت و آسایش. یعنی نفس عمیق کشیدن. یعنی آرام و بی‌ترس خوابیدن. یعنی ورزش عمومی. سلامت و سفر. یعنی پایگاه اجتماعی اقتصادی مشخص. نیست ولی. سلامتی نیست. امنیت نیست. ازدواج نیست. تغذیه‌ خوب نیست که سلامتی باشد. امنیت اقتصادی نیست که آرامش باشد. شغل و مسکن نیست که ازدواج باشد…. جای آن ناامیدی هست. بی‌اعتمادی هست. فشار روانی کنکور و سربازی و اشتغال هست. اعتیاد هست … .باید کاری کرد. باید کاری کرد، باید کاری کرد. کاری.

ÂãÇÑ æÈáǐ
˜á ÈÇÒÏíÏ :
ÈÇÒÏíÏ ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ ÏíÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ Çíä ãÇå :
ÈÇÒÏíÏ ãÇå ÞÈá :
ÊÚÏÇÏ äæíÓäϐÇä :
ÊÚÏÇÏ ˜á ÓÊ åÇ :
ÂÎÑíä ÈÇÒÏíÏ :
ÂÎÑíä ÈÑæÒ ÑÓÇäí :