تبلیغات
امیدفردا قالیباف - دوستی گفت:ما فکر میکنیم هرکی بیشتر داد بزنه و صداش بالاتر باشه بیشتر سرش میشه ......
امیدفردا قالیباف
افق92 : امید فردا قالیباف
Çã˜ÇäÇÊ æÈáǐ

قالیباف


افسران - دوستی گفت:ما فکر میکنیم هرکی بیشتر داد بزنه و صداش بالاتر باشه بیشتر سرش میشه ......
جواب : داد زدن نشان دهنده درد داشتنه........درد جامعه انسان رو وادار به داد زدن و ارائه برنامه های مدون میکنه.......اما برنامه ای که روش تسلط داشته باشه و اطلاع ازش داشته باشه نه اینکه نوشته باشن و براش گذاشته باشن روی سایتش.......وقتی درد نداشته باشی دادی هم نداری........دوست من ازدواج جوانان یکی از دردهاست......دکتر جلیلی و دیگر کاندیداها برنامشون در این مورد چیه.......تاحالا رفتن توخیابونها فساد رو ببینه و برای رفعش برنامه فرهنگی داشته باشن.......رفع فساد رو پیامبر ص میفرمایند رفع مشکلات اقتصادیه خیلی زیباترش یعنی لامعاد من لا معاش له.........کسی که معیشت نداره در زندگیش به معاد اعتقادی نداره.....
وقتی که جوان این جامعه برای ازدواج و کنترل قوه شهوتش از طریق ازدواج نتونه کاری بکنه یعنی دینش رو از دست داده........
وقتی رهبری میفرمایند اقتصاد و برنامه اقتصادی یعنی درد رهبری از وضعیت بد اقتصادی باعث شده ایشون فریاد بزنن از این وضع بد.......Èå ÇÔÊÑǘ ȐÐÇÑíÏ :
äæÔÊå ÔÏå ÊæÓØ : محمدحسین ملازم الحسینی ( جمعه 17 خرداد 1392 ) ( 03:03 ب.ظ )
ÏÑÈÇÑå ÞÇáíÈÇÝ

برنامه‌ای ویژه برای اداره‌ کشور نیست. از تعامل مثبت و درست با دنیا هم عاجز مانده‌ایم؛ مردم ولی بی‌اعتمادند حالا، به مسؤولین، به رو راست بودن و دل‌سوز بودنشان.به عدم سوء استفاده از بیت‌المال و مقام و موقعیتشان، بی‌اعتمادند و به وعده‌هایی که می‌دهند. احساس می‌کنند فریب خورده‌اند. ترکیه و سنگاپور و مالزی که جلو می‌افتند، احساس حقارت می‌کنیم. بعد از این همه کار و انقلاب و انتخابات و حضور! هرکاری کردیم، ولی هنوز اوضاع قفل است. برای خرید یک تکه گوشت مانده‌ایم، قفل کرده‌ایم، کلید را هم نمی‌دانیم کجاست. ایران خوب، زندگی می‌خواهد. زندگی خوب و باافتخار، ایران خوب افتخار می‌خواهد.شادی، سلامتی، افتخار. زندگی خوب یعنی این. یعنی امنیت و آسایش. یعنی نفس عمیق کشیدن. یعنی آرام و بی‌ترس خوابیدن. یعنی ورزش عمومی. سلامت و سفر. یعنی پایگاه اجتماعی اقتصادی مشخص. نیست ولی. سلامتی نیست. امنیت نیست. ازدواج نیست. تغذیه‌ خوب نیست که سلامتی باشد. امنیت اقتصادی نیست که آرامش باشد. شغل و مسکن نیست که ازدواج باشد…. جای آن ناامیدی هست. بی‌اعتمادی هست. فشار روانی کنکور و سربازی و اشتغال هست. اعتیاد هست … .باید کاری کرد. باید کاری کرد، باید کاری کرد. کاری.

ÂãÇÑ æÈáǐ
˜á ÈÇÒÏíÏ :
ÈÇÒÏíÏ ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ ÏíÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ Çíä ãÇå :
ÈÇÒÏíÏ ãÇå ÞÈá :
ÊÚÏÇÏ äæíÓäϐÇä :
ÊÚÏÇÏ ˜á ÓÊ åÇ :
ÂÎÑíä ÈÇÒÏíÏ :
ÂÎÑíä ÈÑæÒ ÑÓÇäí :